Hotové závesy na zaťahovanie - Riasenie závesu - Vlna 1,25 násobok