Hotové závesy na zaťahovanie - Riasenie závesu - Bez riasenia